Lecturus - platforma nauczania on-line

Konsultacje z ekspertami z różnych dziedzin nauki i wiedzy akademickiej

Powszechny dostęp do wiedzy i nauki on-line.

Udostępniamy konsultacje z obszaru Nauki i Wiedzy Akademickiej w formie on-line. Transferujemy wiedzę akademicką do otoczenia i rozwijamy naukę w Polsce.