Powszechny dostęp
do wiedzy i nauki on-line.

Konsultacje z ekspertami z różnych dziedzin
nauki i wiedzy akademickiej

Lecturus
zdobądź wiedzę u źródła w dwa kliknięcia

Lecturus Sp. z o.o. jest twórcą i skutecznie wdraża od 2020 roku platformę nauczania on-line. Aplikacja została zastosowana m.in. w samorządach, szkołach jako odpowiedź na skutki pandemii, ograniczenia w komunikowaniu się i jako efektywna propozycja nauki zdalnej.

LECTURUS Spin-off Uniwersytetu Warszawskiego łączy doświadczenie najlepszej kadry, nowoczesne narzędzia nauki i komunikacji on-line sprawdzone podczas pandemii, powszechnie dostępne na smartfonie, laptopie czy komputerze. Partnerem Lecturus Sp. z o.o. jest fundusz inwestycyjny TISE SA Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych, który tworzą instytucje zajmujące się finansowaniem projektów społecznych i etycznych.

Platforma LECTURUS-JUNIOR została stworzona jako odpowiedź na potrzeby uczniów i rodziców.

Aplikacja służy do prowadzenia korepetycji on-line przygotowujących do egzaminów ósmoklasisty i matur. W roku szkolnym 2020/21 przeprowadziliśmy dystrybucję do około 4tys. uczniów w ciągu 7m-cy. W ciągu tego okresu przeprowadziliśmy 209 godzin zajęć lekcyjnych on-line, w tym 73 godziny zajęć dla 8kl. oraz 136 godzin zajęć dla maturzystów.

Lecturus w liczbach

2020/2021

 • 4 000 kodów do platformy,
 • 209 godzin lekcyjnych: 73 dla ósmoklasistów, 136 dla maturzystów
 • 7 miesięcy zajęć

2022/2023

 • 7 125 rozdystrybuowanych lekcji wśród uczniów na terenie całego kraju
 • 324 godziny lekcyjne: 161 dla ósmoklasistów,163 dla maturzystów
 • 76 bezpłatnych kompletów kodów dla ósmoklasistów (język polski, angielski oraz matematyka- łącznie 75 lekcji)
 • 22 bezpłatne komplety kodów dla maturzystów (język polski, angielski oraz matematyka- łącznie 75 lekcji)
 • 96 uczniów klas ósmych i maturalnych skorzystało z bezpłatnych dostępów do zajęć
 • 106 dostępów dla uczniów klas ósmych oraz maturzystów przekazano Fundacji K.I.D.S dla dotkniętych chorobą dzieci uczących się w szkołach przyszpitalnych
 • 15 bezpłatnych kodów do nauki języka polskiego dla dzieci z Ukrainy

Lecturus UA - 2022/2023

 • 225 dzieci i ich rodziców z Ukrainy
 • 88 godzin lekcyjnych

Lecturus Junior współpracuje z Fundacją K.I.D.S., Domami Dziecka, szkołami i Jednostkami Samorządu Terytorialnego.

W ramach Projektu Lecturus Junior Partnerem Strategicznym realizacji została Fundacja Miasto, podmiot powołany przez Związek Miast Polskich, po to, by wspierać miasta i inne jednostki samorządu terytorialnego. W obliczu wielu wyzwań stojących przed samorządami, m.in. z zakresu edukacji, oferuje pomoc zespołu doradców, który zyskał ogromne doświadczenie na przestrzeni ostatnich lat, m.in. realizując szereg projektów w ramach działalności ZMP. Fundacja Miasto współpracując z wieloma partnerami, zajmuje się przygotowywaniem dokumentów strategicznych, podejmowaniem różnych inicjatyw badawczych, organizacją szkoleń i kursów. Dowiedz się więcej na Fundacja Miasto

Na rzecz wyrównywania dostępu do wiedzy i przeciwdziałania wykluczeniom społecznym została uruchomiona współpraca pomiędzy Fundacją Miasto i Lecturus Spin-off Uniwersytetu Warszawskiego, oferująca samorządom współpracę na preferencyjnych warunkach w zakresie ułatwienia młodzieży dostępu do kursów przygotowujących uczniów do najważniejszych egzaminów – ósmoklasisty i egzaminu maturalnego. Dowiedz się więcej na https://fundacjamiasto.pl

Na temat działalności Lecturus Spin-off Uniwersytetu Warszawskiego ukazały się następujące artykuły:

W związku z tym, że sytuacja pandemiczna w Polsce pogłębiła zapotrzebowanie na korepetycje wśród dzieci i młodzieży, przekazujemy uczniom propozycję zajęć online, tj. dzieciom szkół podstawowych oraz średnich, którzy po zalogowaniu mogą uczestniczyć w zajęciach on-line z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki. Dajemy również możliwość korzystania z odbytych już lekcji na Lecturus Junior VOD w ramach tego samego kodu. Dostępność materiałów VOD, lekcji które się już odbyły, każdy uczeń ma w nieograniczonej możliwości odtwarzania.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli w prowadzeniu zajęć on-line – niektórzy jako laureaci krajowych i zagranicznych konkursów na najlepszego nauczyciela. Zajęcia prowadzone są zgodnie z podstawą programową Ministerstwa Edukacji i Nauki, z uwzględnieniem założeń programowych „nowej matury”, z wykorzystaniem systemu najwyższej jakości technologicznej i najwyższym poziomie bezpieczeństwa Cisco Webex.

Skorzystanie z powyższej propozycji to ogromna pomoc władz samorządowych i szansa dla dzieci na lepsze wyniki w nauce oraz skuteczne aplikowanie do wymarzonej szkoły średniej oraz uczelni wyższej.

Za pośrednictwem naszej platformy on-line istnieją również inne możliwe formy wsparcia samorządu, przedsiębiorców i ich potencjalnych pracowników, jak np. nauka języka polskiego uchodźców z Ukrainy.

Kontakt

Lecturus SP. z o.o.

00-312 Warszawa
ul. Dobra 56/66
biuro@lecturus.pl